31 2020 | 03:16:37

Високоговорители


GSM: 0878 478 285

Tелефони: 0878 478 285, 02 439 67 21

Общ брой продукти 5

Категории продукти

Последните 5 добавени продукти

Рупорен високоговорител Грин 1

Искробезопасният рупорен високоговорител с мощност 0,5 W е предназначен за взривоопасни помещения.

Категория / Продукта го има пъти

Рупорен високоговорител Грин 1 е добавен на 2012-04-13 10:34:40
цена за Рупорен високоговорител Грин 1 се дава по запитване

Високоговорители за населени места

  Устройство за продължително излъчване "Рейс-М-V"
                         Устройството е предназначено за озвучение на вътрешни помещения, излъчване на информационн-музикални програми, провеждане на различни мероприятия (събрания, дискотеки и други).
Устройството се предлага в три варианта. Един от вариантите на устройството се произвежда с оглед на използването му в училищата, техникуми, болници и други (изходно напрежение от 30V и 120V).

Устройство за продължително излъчване "Рейс-М-V" обезпечава:
• звукове предаване на информационно-художествени програми от следните източници: CD/MP3-diskov, SD/MMC/USB флаш-карти, две букси за включване на външни източници за предаване на сигнали;
• речево предаване чрез микрофон;
• светлинна индикация за нивото на сигнала на изхода на устройството;
• звуков контрол на излъчвания сигнал;
• звуков контрол на сигнала на записващо устройство, по време на излъчване и оперативни промени на източника на излъчване;
• смесване на сигнал от микрофона със сигнал от външно устройство;
• плавно регулиране на силата на звука, амплитудно-честотната характеристика на канала чрез регулиране на ниските и високите честоти;
• защита от късо съединение, претоварване, пад на напрежение в линията на излъчване, мощността на излъчване;
• защита срещу прегряване;
• спазване на изискванията за електромагнитна съвместимост с други устройства, работещи на единно захранване;
• непрекъснат режим на работа;
• възможност за монтаж на устройството на всяко място (гарантирани стабилна работа на линията с дължина до 10 км);
• възпроизвеждане на аудио и видео от DVD-ROM устройство;
• Възпроизвеждане на следните видео формати: AVI (DivX), MPEG1, MPEG2 (DVD) с всички видове дискове и твърди носители (SD/MMC/USB-флаш карта);
• едновременно излъчване от звуково устройство и друго видео излъчване с контрол (по стандартният високочестотен канал - 6-12 канал на диапазона) на броя на телевизионните приемници на линия до 50 и дължина на линия до 1 км.

Технически данни:
- захранващото напрежение на акумулаторната батерия в диапазона 36 - 150 V;
- номинална мощност (DIN) - 200 W;
- номинално изходно напрежение - 30 V и 120 V;
- коефициент на хармоничност(при номинална мощност) - по-малко от 1%;
- честотен диапазон 100-10000 Hz;
- максимална консумирана мощност: по-малко от 500W;
- Работна температура: 0 до 450 C;
- устойчивост на механични вибрации до 5 г;
- устойчивост на многократни механични удъри до 8 г;

Категория / Продукта го има пъти

Високоговорители за населени места е добавен на 2012-04-13 10:33:32
цена за Високоговорители за населени места се дава по запитване

Оборудване за транслации

Комплексното оборудването за транслации "П-407" е предназначено за нови проекти, както и за подмяна на апаратура за транслации "П-400" (схема с Префикс ТП-1) и апаратура "П-405" (схема за транслация с устройство "Пулт Т-2 , ТС-3, ПХТ и ПКТ").

Комплексът се състои от устройства, които ви позволяват да създадете различни по възможности и структурата схеми за изпращане на команди и широколентови програми. Възможност за изграждане на схеми на предаване само командно излъчване или широколентово излъчване. Обезпечаване на излъчване във взривоопасни помещение.
Схемите могат да променят броя на входящите устройства, електрическата мощност на линиите, броят на излъчваните програми и т.н.
Комплексът може да взаимодейства с превключватели и пултове за управления на устройство за високоговорителна комуникация П-408.
Апаратурата обезпечава създаване на следните основни схеми на излъчване:
1. Схема на излъчване с 1 аналогова програма за разпространение;
2. Схема на излъчване с 2 цифрови програми за разпространение;
3. Схема на излъчване с 3 цифрови програми за разпространение;
4. Схеми с насочено оповестяване и озвучаване на помещения;
Схемите на излъчване могат да различават броя на входящите устройства, размера на усилване на канала (в зависимост от използваните устройства за излъчване), електрическата мощност на линиите, броят на излъчваните програми и т.н.
Цифровият вариант на транслация с уплътнение в канала до пет програми, осигуряват високо качество на широколентово излъчване и намалява разхода на кабела.
Свързване на двете схеми за излъчване 1 или 2 с използване на един набор от изходни предавания.      

Категория / Продукта го има пъти

Оборудване за транслации е добавен на 2012-04-13 10:30:58
цена за Оборудване за транслации се дава по запитване

Уреди за комуникация и транслация

 Апаратурата АГСС01 представлява комплекс от устройства за високоговорителна симплекс комуникация и транслация, предназначена за оборудване на малки плавателни съдове, обезпечаваща връзката на отделни групи абонати с ограничен брой постове за комуникация.

                    

       Осигурява оптимизация на критериите за функционални възможности - стойност /цена/.
#        Съставни устройства на апаратурата:
  - Абонатни устройства за 10 и 6 линии на ГГС и 4 линии на оповестяване по реда на излъчване – К-10/4А и К-6/4А;
- Абонатно устройство за 10 линии ГГС – К-10А;
- Абонатно устройство за 6 линии ГГС – К-6А;
- Абонатно устройство за 1 линия ГГС–К - 1А (пръскоустойчива);
- Абонатно устройство за 1 линия ГГС – КВ-1А (водозащитен);
- Източник на автономни и дистанционни захранвания - БП-А;
- Устройство за светлинна сигнализация – ПСС-А;
По конструктивно изпълнение абонатните устройства имат модификации за използване в закрити помещения и за открити палуби, за вграждане в контролни панели и инсталации в стени и прегради.

# Съставни устройства на апаратурата за транслация
- Устройството за излъчване в 4 направления - ПТ-2А;
- Устройство за широколентово излъчване - ПШП-А;
- Блок на източник на излъчване – БИВ-А; Габаритен чертеж
- Щит линенен - ЩЛ-А; Габаритен чертеж
- Токоизправител - В-1А;

# Aпаратурата за транслация обезпечава
- Управление на командно излъчване с комутатори К-6/4А, К-10/4А чрез устройство ПТ-2А по 4 линии на излъчване;
- Управление на командно излъчване с микрофонно устройство ПТ-2А с комутатори К-6/4А, К10/4А;
- Управление на широколентово излъчване с устройство БИВ-А както пряко, така и чрез устройство ПШП-А заедно с ПТ-2А;
- Възможност за комутация, силата на звука и тембъра по 4 линии за излъчване с устройство ПШП-А с източник на излъчване;
- Възможност за излъчване по четири линии от интегриран за предаване динамичен микрофон с устройство ПШП-А;
- Предимство на командно излъчване над широколентово;
- Възможност за работа на аварийна сигнализация. С приоритет аварийна сигнализация над широколентово излъчване, а командно излъчване над аварийна сигнализация;
- Управление на командно излъчване независимо от положението на регулатора на звука на високоговорителите;
- Формирането на управляващи сигнали, преминаващи през командно излъчване чрез транслационни маршрути за устройства K-6/4A, K-10/4A;
- Възможност за излъчване на видео от DVD-плеър с устройство БИВ-А по стандартния БЧ канал на антенният вход на телевизорът;

# Съставни устройства на апаратурата за високоговорителна комуникация
- Абонатно устройство за 10 и 6 линии ГГС и 4 линии на оповестяване по реда на излъчване – К-10/4А и К-6/4А;
- Абонатно устройство за 10 направления ГГС - K-10А;
- Абонатно устройство за 6 направления ГГС - K-6А;
- Абонатно устройство за 1 направление ГГС – К-1А (пръскоустойчива);
- Абонатно устройство за 1 направление ГГС – КВ-1А (водозащитен);
- Отдалечени източници на захранване, модул за връзка с апаратурата за транслация, пожароизвестяване и сигнално-охранителни сигнализации;
   Апаратурата АГСС-01 обезпечава възможността за управление на избирателна симплекс комуникация в мрежа изградена по радиален принцип и препредаване на сигнали до 4 линии на излъчване. В качеството си на централно мрежово устройство са включени устройствата К-10/4А, К-6/4А, К-10А и К-6А, а като периферно К-1А и КВ-1А.

Категория / Продукта го има пъти

Уреди за комуникация и транслация е добавен на 2012-04-13 10:29:54
цена за Уреди за комуникация и транслация се дава по запитване

Високоговорители - Крапива

Апаратурата е предназначена да обезпечи дуплексна и симплекс-дуплексна високоговорителна комуникация.
При производство на искробезопасно изпълнение се обезпечава абонатна дуплекс високоговорителна комуникация във взривоопасни помещения.

        Апаратурата Крапива "П-408" се състои от устройства с различна функционалност и се поставят в отделни стаи. Свързването на устройствата се правят на място при експлоатация.
       Състава и количеството на комуникационни устройства се определя от проекта на конкретния обект, като се вземат предвид особеностите на този обект.
       Пълната експлоатация на оборудване е 20-25 години, с използването на резервни части.
       Комплексното апаратура може да взаимодейства с устройства за високоговорителна комуникация "П-407".

Категория / Продукта го има пъти

Високоговорители - Крапива е добавен на 2012-04-13 10:28:39
цена за Високоговорители - Крапива се дава по запитване
обади се сега